top of page
33.jpg

Naustteigen

Oktober 2022, Voss

 

Utsmykningsprosjekt i nytt løsdriftsfjøs for melkekyr. 

 

Utgangspunktet for motivet var en uttalelse fra bonden i starten av prosjektet om at det å skulle bli bonde «på en måte sitter i beinmargen». Motivet viser gårdens lange historie og tradisjoner - fra stølsliv og buføring, til laks som ble fisket og sendt til hotell i Oslo, til melk som ble fraktet sammen med både hest og kjerre i en pram over elven eller som senere ble fraktet med tog. Det viser arbeidsglede og kunnskapsoverføring, friluftsliv og familie. 

11.jpg
19.jpg
18.jpg
17.jpg
bottom of page